شاه کلید

دیگه هک نشو 🙂

خیلی وقتا انتخاب یه گذرواژه مناسب و ایمن کار سختیه 

گاهی اوقات شک میکنی این گذرواژه ای که انتخاب کردی امنه یا نه ؟! 

خب پس منتظر چی هستی ؟! 

شاه کلید رو نصب کن و نگران هیچی نباش 🙂 

ویدیو برنامه :

دریافت :